Planer för 2020!                                                      

   Nova ska få träffa                DK Nelius Tom

                    Våren 2020

        Gullåkras Nymeria     &    Nelius Tom

           sommaren/hösten 2020

Vid intresse kan ni skicka mail till gm@bjernflo.se eller ring 0706743703

Tänk på att planer är just bara planer och kan alltid ändras!   

Kontakt: info@gullakras.se. Gullåkras © 2009        +46 706-743703  gm@bjernflo.se