Nova har inget stamnamn eftersom det är uppfödarens första kull, men hon är registrerad i SVERAK och föräldrar är S*Gullåkras Lycka och SC S*Milashka's Sneznyi/Nisse


Båda föräldrarna är HCM testade negativt Fiv/Felv neg Blodgrupp A ej bärare av b-blod eller PK brist  inte heller av CS genen.

HCM o PKD test via ul 19-03-17 ua

Tanken är att Nova ska bli ny avelshona på Gullåkras

Kontakt: info@gullakras.se. Gullåkras © 2009        +46 706-74 37 03  gm@bjernflo.se