S* Gullåkras Happy född 16-04-27

Mor S*Gullåkras Lykkefund Nikitova

Far IC DK*Nelius Jitka

Happy bor hos fodervärdar i Slimminge.

HCM och fiv felv ua 2017-03-27

Föräldrarna är testade och icke bärare av CS, Pkd och har blodgupp A icke bärare av B

Kontakt: info@gullakras.se. Gullåkras © 2009          046-250214   0706-743703  gm@bjernflo.se