S* Gullåkras Livli !

Livli är född 2016-10-16 och samägs med Ann Bäckdal SE*Gislövs katteri och bor hos fodervärdar i Lund

Föräldrar är S* Gullåkras Lykkefund Nikitova och SC S* Milashka's Sneznyi


HCM test 3/10 2017 ua. Föräldrarna är testade, för CS genen och icke bärare. Blodgrupp A, Pk och fiv och felv. ua

 HCM och PKD test via ul 17/3 2019

helt utan anmärkning !

Utställning i Danmark 2017-08-05  X-1 och BIV

Kontakt: info@gullakras.se. Gullåkras © 2009          046-250214   0706-743703  gm@bjernflo.se